Aktivity

 

A-aktivityCeloročně pořádáme různé akce pro veřejnost, jak pro zábavu, tak pro zachování národních, leckdy zapomenutých kulturních zvyků, které nás naplňují a jsme rádi, že je můžeme přiblížit i ostatním.

Začínáme SKOKEM DO NOVÉHO ROKU přivítat tak nový rok z koňského hřbetu, kdy si uděláme u naší jízdárny první letošní ohýnek, sejdeme se s přáteli, dáme si svařáček a ochutnáme zbylé vánoční cukroví. A hlavně, svezeme se na koních.

V zápětí je to největší celorepubliková charitativní sbírka, a to “ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA „, která probíhá několik dní a jejím cílem je pomoc sociálně potřebným skupinám lidí. Každoročně akci pořádá Farní charita Kladno. Každý může přispět koledníkům do zapečetěných kasiček po celou dobu sbírky. Pravidelně tuto sbírku zahajuje náš koňský průvod v čele s Josefem Králem, ředitelem Farní charity Kladno.

Následuje všemi oblíbený MASOPUST, po kterém přichází začátek masového půstu až do doby oslav velikonočních. Tento velkolepý masopust pořádá Hornický skanzen Mayrau. Pravidelně jdou čtyři průvody, které zastupují části města Kladna, jako je Tuháň, Podprůhon, Vinařice a také město Libušín. Všichni se sejdou v prostorách hornického skanzenu Mayrau, kde probíhá velká slavnost. Naše stáj s koňským průvodem reprezentuje město Libušín.

Další menší akce nás čeká každé jaro, a to JARNÍ ÚKLID, tedy úklid našeho okolí a životního prostředí ve kterém chceme žít bez odpadků. Za vykonanou práci si společně uděláme hezký den, dáme si dobrý oběd a svezeme na koních.

V létě nás pak čekají LETNÍ JEZDECKÉ TÁBORY, viz. TÁBORY.

Při krásně barevném podzimu nás čeká slavná jezdecká a tradiční HUBERTOVA JÍZDA. Jedná se o jezdecký sport, vycházející z tradice honu na lišku. Rozdíl od honu na lišku spočívá v tom, že místo pronásledované lišky je předmětem honu hlavní jezdec na koni, který nese na ruce liščí oháňku. V našem podání při dopolední vyjížďce s překážkami v terénu, lze liščí oháňku získat až v závěrečném halali, kde kromě oháňky jsou zavěšeny i jiné zajímavé ocenění. V odpoledních hodinách je hubertova jízda pro děti, které překonávají překážky na naší jízdárně, kde na konci jízdy mají opět halali se zavěšenými cenami.

Poslední akcí roku je MIKULÁŠ NA KONI, kdy do města Kladna přijede Mikuláš se svou družinou andělů a čertů, aby tak přivítali blížící se vánoční svátky. Jezdecká družina sv. Mikuláše obdaruje děti sladkostmi a svezením na koni.