Jezdecký oddíl

Jezdecký oddíl

Na práci s mládeží a dětmi klademe veliký důraz. Je to jeden z pilířů naší spolkové činnosti, který z našeho pohledu dává smysl.

Členové oddílu mají mimo jiné možnost být v kolektivu s lidmi se společným zájmem a volný prostor pro vytváření vlastní zábavy.

Jednou z forem, jak se mohou děti, mládež i dospělí účastnit u nás jízd na koni, je členství v jezdeckém oddílu. Schůzky organizujeme jednou týdně v pravidelném čase. Děti se seznamují se základními návyky manipulace s koňmi, péče o koně, jejich stravovacích a životních potřeb. V rámci každé schůzky probíhá také praktická jízda na koni. V rámci jezdeckého oddílu je také možné se účastnit na dalších našich zábavných aktivitách (viz. AKTIVITY).

Výuku jízdy na koni vedeme dle metodiky České jezdecké federace v rozsahu přípravy pro získání Základní zkoušky výcviku jezdce. Výuka jízdy na koni v rámci jezdeckého oddílu probíhá s individuálním přihlédnutím ke schopnostem každého jezdce. Výcvik probíhá nejprve na lonži a teprve až po osvojení základních dovedností přistupujeme k individuální jízdě. Skupiny dětí, které na schůzky jezdeckého oddílu docházejí, se snažíme organizovat tak, aby se sešli vždy jezdci přibližně stejných dovedností. V případě, že přítomní zvládají jízdu samostatně všichni, jezdíme ve skupině s více koňmi.

 

Vánoce ve stáji

 

Členské příspěvky do jezdeckého oddílu:

Základní členský příspěvek………………………………. 1250 Kč/měsíc

(4 pravidelné schůzky ve všední den)

Individuální výuka (1h 30min)………………………………….500 Kč/jízda