Chov koní

TiskJsme členy spolku SCHCHK (Svaz chovatelů chladnokrevných koní). Poslání spolku je všestranně podporovat a zvyšovat úroveň chovu chladnokrevných koní a jejich pracovní využití a uplatnění v ČR. Spolek sdružuje chovatele, majitele a příznivce chladnokrevných koní, zjm. plemen norika, slezského norika a českomoravského belgika. My uplatňujeme koně v těžbě dřeva, konkrétně v přibližování dřeva v těžkém a stále ještě technice nedostupném terénů. Těží se tam, kde je potřeba, ve Zbirožských lesích pro Hraběte Colloredo –Mannsfeld, v Křivoklátskách lesích, v lesích Karlovarského kraje nebo v polesí Džbán. Snažíme se všestranně zapojovat koně i v zemědělství, přesněji v senoseči. Využíváme koňskou sílu  také pro různé kulturní aktivity s vozem.

 

 

Naše koně tato práce naplňuje radostí!

Benjo-Natan